Het door de EU gecofinancierde project IncuVET (2014-2016) beoogt de innovatieve rol van opleidingscentra voor beroepsonderwijs als lokale/regionale draaischijf voor ondernemerschap te ondersteunen en te promoten, en daarmee verder te gaan dan startersadvies dat al geboden wordt. De opleidingscentra kunnen een proces op gang brengen tussen diverse stakeholders waarbij lokale overheden, werkgevers, starters, lesgevers en cursisten samen bepalen hoe ondernemend onderwijs in het curriculum wordt geïntegreerd. Dit leerproces kan de scholen, de cursisten, de arbeidsmarkt en de gehele gemeenschap zinvol beïnvloeden.

MENTALITEITSWIJZIGING Het project biedt een ontmoetingsruimte voor alle geïntereseerde stakeholders (lesgevers, werkgevers, ondernemers, cursisten, lokale overheden, non-profit). Samen worden ontdekkingen gedaan en gediscussieerd over welke meer uitgebreide rol ondernemerschap zou moeten spelen in de samenleving en het onderwijs.

NIEUWE IDEEEN LANCEREN Het project vertrekt van het principe ’We Laten Geen Idee Liggen’’ met bijzondere aandacht voor creativiteit en duurzaamheid. Multidisciplinaire en sectoroverstijgende samenwerking en voeling met de echte wereld zijn cruciaal om de beste voorwaarden te creëren om nieuwe ideeën te doen ontstaan.

VALORISATIE Het project wil de voorwaarden omschrijven en bewaken om bepaalde van deze nieuwe ideeën vanuit ’Gedachtenland’ te laten evolueren naar leefbare ondernemingen, innovatieve produkten, revolutionaire diensten, nieuwe onderwijsmethodes, inclusieve sociale structuren en culturele evenementen die een toegevoegde waarde bieden en een bijdrage leveren aan de economische, sociale, culturele en ecologische ontwikkeling van de lokale (arbeids)markt en de gemeenschap waarin de opleidingscentra ingebed zijn.

Het IncuVET project zoekt naar een juist evenwicht en verbindingen tussen bovenstaande drie soorten interventies door bestaande initiatieven te verkennen en ervan te leren. Het project is gebaseerd op het uitwisselen van ideeën, ervaringen en praktijkervaring tussen de partners van het consortium in vier workshops gekoppeld aan studiebezoeken aan goede praktijkvoorbeelden in vier Europese landen (Finland, Spanje, Griekenland, België). Maar het project wil ook samenwerken met nieuwe Europese partners om hun kennis en praktijkervaring in te brengen in het kenniscentrum en het informatieplatform over ondernemend onderwijs in Europa en de rol van de opleidingscentra voor beroepsonderwijs daarin.
NEEM OOK DEEL!


IncuVET is op zoek naar input van, synergie en samenwerking met actoren betrokken bij VET en ondernemend onderwijs:

  

INFO


De uitdaging : VET opleidingscentra willen van een traditionele perceptie af

Europese VET systemen zijn heel divers. Veel VET opleidingscentra slagen er echter niet in om hun essentiële rol bij een vlotte overgang voor jongvolwassenen naar de arbeidsmarkt optimaal in te vullen. Het integreren van startersadvies is inmiddels her en der ingebed in Hoger onderwijs. Gelijkaardige initiatieven in VET opleidingscentra blijven vreemd genoeg zeldzaam, niettegenstaande het volkomen logisch lijkt gezien de meeste erin geslaagd zijn een hecht netwerk met lokale werkgevers uit te bouwen.
Deze samenwerking met lokale ondernemingen onder de vorm van werkplekleerervaringen en andere initiatieven zijn geconsolideerde praktijkvoorbeelden die een groeiende populariteit van trajecten voor beroepsopleiding mee kan bevorderen.
Dit groeiend aantal goede praktijkervaringen kan langzaam maar zeker de traditionele denkbeelden over en vooroordelen ten opzichte van beroepsonderwijs helpen verdringen.

De unieke setting van VET scholen : brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Met een zeer relevant curriculum en nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt zijn VET scholen het best geplaatst om ondernemend onderwijs ambitieus op de agenda te plaatsen. Ad-hoc onderwerpen werden reeds uitgewerkt en geïntegreerd in nationale VET curricula naast mini-ondernemingen en wedstrijden in bedrijfsideeën. Interessant genoeg is dit positieve beeld in de laatste jaren gegroeid tegelijk met een groeiende bezorgdheid over de pedagogische aspecten van ondernemerschap.

Niettegenstaande het nog niet zo vaak voorkomt kan de integratie van incubatiekernen binnenin VET scholen snel toenemen gezien de beloftevolle resultaten op vlak van opstarten van en blijvend bestaan van bedrijven die door VETcursisten zijn opgestart. Alleen al dit gegeven maakt het de moeite waard grondig onderzoek te verrichten naar de diensten die aan starters geboden worden om de essentiële elementen te kunnen achterhalen om ze nog te kunnen doen toenemen.

Onderwijs naar ondernemerschap : VET scholen als regionale/lokale draaischijven voor ondernemerschap

VET scholen zouden de ondernemingszin van sommige van hun cursisten verder kunnen aanwakkeren door te evolueren naar regionale/lokale draaischijven voor ondernemerschap. Om geen utopie te blijven vereist deze oefening slechts een minieme herformulering van de missie van de school en van reeds bestaande initiatieven. De achtergrondgedachte van het IncuVET project is het streven naar “een beter begrip van en bredere toepassing van ondernemend onderwijs en ondersteuning van starters in VETscholen”.
Van daaruit zal het IncuVET consortium bouwstenen identificeren voor de ideale ondersteuning voor ondernemingszin vanuit de VETscholen. En dit gebaseerd op bestaande initiatieven en goede praktijkervaringen binnen het consortium alsook daarbuiten. Daarnaast wil het een informatieplatform voorzien om materiaal te verzamelen, en het debat oppoken in een poging om toch gedeeltelijk de projectontdekkingen tijdens de looptijd van het project te integreren in de VET schoolstructuren.

De workshops : het verspreiden van best practices in Europa

De methodiek van het IncuVET project bestaat uit de organisatie van vier thematische workshops/studiebezoeken aan de verschillende organisaties betrokken in het project rond de best practices van ondernemend onderwijs in Europa. Je kunt hier meer lezen over de workshops.

PARTNERSWorkshops


Tijdens de implementatiefase van het IncuVET project worden 4 thematische workshops/studiebezoeken georganiseerd bij de verschillende organisaties betrokken in het project.
Elke workshop zal bijdragen tot het creëren van een positieve gedeelde visie door alle projectpartners. Die wordt opgebouwd op basis van ervaring die het partnerschap verzamelt van diverse organisaties betrokken bij ondernemend onderwijs en de rol van de centra voor beroepsopleidingen hierin om cruciale uitgangspunten te bepalen. Na elke workshop wordt de verworven kennis verspreid aan collega’s en alle belanghebbenden binnen de doelgroep, ook bij scholen voor beroepsopleidingen en andere lokale stakeholders.


Workshop 1. Het creëren van een visie: scholen voor beroepsopleidingen als draaischijven voor ondernemerschap
Plaats & datum: Espoo, Finland - 7/8 mei 2015

InnoOmnia is een innovatieve afdeling binnen Omnia die ondernemerschap centraal plaatst, waardoor een bezoek hier een goed startpunt vormt voor het project. De partners konden ervaren hoe hier de volledige school meewerkt aan het integreren van ondernemerschap in de beroepsopleiding.

Lees het rapport (in het Engels) Bekijk de agenda (in het Engels)


Workshop 2. Terug naar de kern: begeleiding van starters in de beroepsopleiding
Plaats & datum: Bilbao, Spanje - Oktober 2015

De tweede workshop plaatst startersadvies in scholen voor beroepsopleiding centraal. De partners bespreken de voor- en nadelen van diverse diensten die hiervoor geleverd worden en instrumenten die daarbij gebruikt worden. De Spaanse projectleider Valnalon en de partner Tknika organiseren de workshop en zullen de projectpartners kennis laten maken met diverse initiatieven die startersadvies integreren in lokale scholen voor beroepsopleidingen.

Lees het rapport (in het Engels) Bekijk de agenda (in het Engels)


Workshop 3. Van vaardigheden naar overtuigingen: de nieuwe rol van lesgevers en studenten in scholen voor beroepsopleiding die ondernemen centraal stellen
Plaats & datum: Athene, Griekenland - 3/4 Februari 2016

De derde workshop gaat een stap verder naar het breder perspectief van de rol die lesgevers en studenten spelen bij het ontwikkelen van competenties en sleutelvaardigheden voor ondernemerschap. Onze aandacht gaat uit naar specifieke initiatieven rond het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden en overtuigingen zoals workshops voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De workshop wordt georganiseerd door knowl Social Enterprise die een dynamische, interactieve workshop voor persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft uitgewerkt “STARS© Success Yourself” die door de internationale Coach Federation werd geaccrediteerd. Knowl heeft ook uitgebreide ervaring met en expertise in beroepsopleiding en het stimuleren van ondernemerschap.


Workshop 4. Een ruimer perspectief van culturele verandering en betrokkenheid van stakeholders
Plaats & datum: Antwerpen, België – Maart 2016

De vierde workshop draait rond de rol die netwerken spelen in het creëren van een stevig ondernemend ecosysteem in VET. De kwaliteit van het invoeren van ondernemerschap in VET wordt hoofdzakelijk beïnvloed door het samenspel van drie essentiële groepen van stakeholders : beleidsmakers, VET scholen en werkgevers. De leertijdopleiding is bij uitstek een arena waar dergelijke samenwerking vorm krijgt. Het SYNTRA netwerk bestaande uit SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA lesplaatsen heeft een aanpak ontwikkeld voor en veel ervaring met het stimuleren van ondernemerszin en ondernemersvaardigheden van jongeren in de leertijd.

Practices


VEGGIE-FOOD, tasty entrepreneurship at Gamarra Catering School | Gamarra SPAIN

November 2015

VEGGIE-FOOD is a project made by students of Gamarra Culinary School. This project is developed with the intention of promoting a good diet based on the consumption of natural products. This project is made up of students from higher-level training Culinary Management, where most have resumed studies as a career option because of the current labor crisis. Each of them comes from different industrial branches as well as other places but all have the same passion and love for the culinary world.

VEGGIE-FOOD was born as an idea but it can turn into a real business project. Each of the members who make VEGGIE-FOOD offers and brings diverse knowledge, and this makes it rewarding. More here in English and Spanish

Jieha! Ethical Trading Initiative for Young People Programme | Flanders BELGIUM

November 2015

Jieha! is Vlajo’s Ethical Trading Initiative for Young People Programme, providing the opportunity to plan, develop and deliver a business enterprise. All profits from the enterprise are donated to a charity, chosen by the young people involved. Until recently the Programme has been delivered for ten years to pupils aged 14 to 16 years old in schools over a ten to eighteen week timeframe. Delivery of the Jieha! in fulltime education is supported by Coaches who work for Vlajo (Flemish Young Enterprises). The Coaches help pupils and their teachers to develop and deliver the start-up businesses through providing a start-up loan, and ongoing support. The profits from the young people’s enterprises are donated to a charity of their choice. Through this programme young people have the opportunity to move from theory to practice. They gain knowledge about how to start and run a small business, have fun doing so, and experience the feelings of success and achievement. More here

Charity Cake Auction | Pärnu ESTONIA

October 2015

Pärnumaa Vocational Education Centre (PVEC) business administration second year students organized a Charity Cake Auction to celebrate Business week in Estonia. The general aim of the project was to inform people about Pärnumaa Animals Shelter’s situation, their aims and their activities. Students wanted to help them financially, so that they could improve their operations. The direct objective was to get management and project implementation experience. The event took place on 08.10.2015. Students decided to give all the earnings to the Pärnumaa Animals Shelter as they had cooperated with them before. Objectives of the project can be considered to have been met in 100%. Students got really good practice and experience in event planning, organizing. More here

Reto TMP/ TMP Challenge | Asturias SPAIN

May 2015

One way of ensuring that learning is reality-based is to have the local business community directly engaged in the learning process with their expertise and hands-on know-how. In “Reto TMP/ TMP Challenge” local employers (SMEs, NGOs, sole traders) provide real tasks for VET students to work on and learn from. They visit the school and also communicate with the students online. They are a source of practical advice and experience as well as encouragement and motivation throughout the challenge. They are important role models, too. Reto TMP is the brainchild of Valnalon, a brokering organisation bringing together schools and employers.
Real challenges require real solutions for real users. The classroom is our basecamp but what’s really important is action taking place outside the classroom to identify problems, generate ideas, build prototypes and putting them to test with real users while documenting every single step of the process in the blog specifically set up for the challenge: Reto TMP Eva Rogado. More here in English and Spanish.

Readings


Article | Tensions in Creating an Innovative Community of Vocational Education and Entrepreneurship

November 2015

New innovations are necessary to ensure and enforce entrepreneurship skill development and working-life-centricity in vocational education. We present an example from Finland. InnoOmnia is a multi-actor knowledge community within a VET organisation. It brings together students, entrepreneurs, and teachers in a non-formal setting where traditional roles are revamped. A number of traditional silos have been broken in order to build a co-learning innovation environment. The transition is not painless, however. Using a large dataset of text and visual content, we identify tensions relating to the transition. The tensions fall under the themes of community borders, operational culture, structures and leadership. InnoOmnia is not perceived as one community. Rather, every participant seems to have his or her own representation of it. Based on these differences, conflicts arise. Our research indicates that an innovative, entrepreneurial community inevitably contains destructive and conflicting forces as well. A key force counterbalancing the tensions is enthusiasm. More here

Report | Skill shortages and gaps in European enterprises

October 2015

The global crisis has increased unemployment in the EU to unprecedented levels, yet many employers claim they have difficulties finding skilled workers to fill their vacancies. This report shows that most vacancy bottlenecks arise because of factors other than general skill deficits, including job offers of poor quality. Genuine skill shortages affect a small group of dynamic, internationally oriented European enterprises in specific economic sectors (health and social care, ICT, advanced manufacturing). To mitigate skill bottlenecks, European companies must commit to offering high-quality apprenticeship places and good-quality jobs, which can be supported as part of a process of social dialogue between VET providers and labour market actors. Ultimately, the business and product market strategies of a greater share of European firms will have to become reliant on higher skill needs. The role of VET in developing creativity and entrepreneurial capacity in the European workforce will be crucial. More here

Research Paper | Entrepreneurship Skills: Literature and policy review

September 2015

Recent research has highlighted the importance of entrepreneurship skills to small business performance. Although there are quite extensive literatures dealing with management and leadership skills more generally, relatively little is known about these particular skill-sets. This project sought to source the key components of ‘entrepreneurship skills’, to identify how they can and cannot be developed, and to draw out possible lessons for UK policy. The review finds that entrepreneurship skills are associated with competence in the process of opportunity identification (and/or creation), the ability to capitalise on identified opportunities and a range of skills associated with developing and implementing business plans to enable such opportunities to be realised. This definition is distinct from, but closely related to, accepted definitions of management and leadership skills. There is evidence that some entrepreneurship skills can be taught and/or learned. However entrepreneurs tend to learn less effectively from the conventional didactic approaches typical of much of the educational sector. The most effective approaches to developing entrepreneurship skills involve experiential learning based around task-oriented development focused on real business problems. More here

Research Paper | How should our schools respond to the demands of the twenty first century labour market? Eight perspectives

February 2015

Young people have never left education more highly qualified and with more years of schooling to their names and yet face record levels of unemployment, too often losing out to older workers in the competition for employment. This new report features interviews with eight leading commentators on the relationship between education and employment. The interviews highlight ways in which the labour market has become more hostile to young people over the last generation. Three key themes emerge: the labour market is more complex and opaque than in the last increasing the significance of careers education especially where it is rich in direct workplace contacts; school to work transitions have become more fractured than in the past demanding new recruitment skills and resiliency from young people; and, employers offering jobs with greatest prospects have changed requirements, expecting young people to be personally effective in applying knowledge in unfamiliar situations demanding that schools place greater emphasis on applied learning and enterprise education.[...]. More here

Final Report | Business & VET Partners for Growth and Competitiveness

September 2014

On September 2014, 345 participants from the worlds of business, policy, education and training met in Brussels to take part in the second Business Forum on Vocational Training. The overarching theme for the Forum was “Business & VET - Partners for Growth and Competitiveness”. The Forum included three targeted workshop sessions and two panel debates. The titles of the workshops, which followed the topics of the Forum, were: Workshop 1 - Meeting skills needs in key sectors // Workshop 2 - Working together on entrepreneurial skills // Workshop 3 - Developing apprenticeships in companies. More here

Final Survey Report | Survey of VET-business cooperation on skills, entrepreneurship and apprenticeships

September 2014

The survey analysis summarises the findings of 91 interviews conducted among large European enterprises, vocational education and training (VET) providers, social partners and sector organisations on challenges and practices related to business-VET collaboration focusing on three main topics: meeting skill needs in sectors of key strategic importance to the EU; business-VET cooperation on entrepreneurial skills; and developing high-quality apprenticeships. The survey was part of the preparation for the second European Business Forum on Vocational Training to hold in Brussels on 23-24 September 2014 under the heading “Business & VET - Partners for Growth and Competitiveness”. The Forum is a high-level event that takes place every two years with participation of all relevant stakeholders from different levels (EU, national, regional, etc.), such as policy makers, companies, SMEs, social partners, VET providers, teachers and trainers, entrepreneurs, guidance practitioners, human resources experts as well as youth and student organisations. More here

Report | Profound Employer Engagement in Education

This report aims to provide a critical review of research and public policy literature concerned with the characteristics of engagement between employers and schools, focusing on school provision for the age group11-18: it does not examine provision in Further Education Colleges or Apprenticeships. More here

News